Toepasbaar op: 
Windows 2000 server alle edities, Windows 2003 server alle edities, Windows 2008 alle edities, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Hoe: Open een (administrator/elevated) command prompt, voor de ouderen, een DOS box.

 

Type color xx om de kleur van een command prompt te wijzigen.

Bestaat altijd uit 2 variabelen na de spatie.

De eerste variabele bestaat uit de achtergrond, de tweede is de voorgrond kleur. 

 

De volgende variabelen kunnen daarbij worden gebruikt: ( in plaatst van de xx )


    0 = Zwart       
    1 = Blauw 
    2 = Groen 
    3 = Aqua  
    4 = Rood 

    5 = Paars
    6 = Geel 
    7 = Wit

    8 = Grijs 

    9 = Licht Blauw

    A = Licht Groen

    B = Licht Aqua

    C = Licht Rood

    D = Licht Paars

    E = Licht Geel

    F = Helder Wit 

 

Als je alleen de opdracht COLOR geeft, zal de kleur terug springen naar hoe die bij het opstarten was. Deze waarde komt rechtstreeks uit het register, de kleur die de command box had toe die gestart werdt, of van de /T switch die achter het commando gebruikt kan worden. Alleen het commando COLOR zonder variabelen ingeven, geeft dus de standaard terug. Zowel de achtergrond als de voorgrond een gelijke kleur geven gaat niet, dan krijgt het color commando namelijk het errorlevel 1 mee.

 

Standaard wordt elk Windows systeem afgeleverd met de instelling COLOR 07.

Als voorbeeld dan maar even: COLOR 9E geeft een licht blauwe achtergrond met licht gele voorgrond. 

 

Alle tekst wordt standaard in deze kleur gezet. Indien bepaalde woorden alleen een andere kleur moeten krijgen, kan dit alleen op computer systemen waarop Powershell kan draaien. Dit zijn o.a. Windows-XP, Alle Vista versies, alle Windows-7 versies, alle Windows 2008 server versies, alsmede de nieuwere server versies van Windows Server 2003. Het PowerShell commando gaat ongeveer als onderstaand:
Write-Host -ForeGroundColor Red "enkele woorden in de kleur rood" -nonewline 


Let Op:
Het wijzigen van kleuren kan handig zijn, zeker voor mensen met een kleuren handicap.
Te felle kleuren kunnen bij langdurig gebruik schade aan de ogen veroorzaken. 

Printscreen: Niet aanwezig.

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

 

 

Wednesday the 23rd, June 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign