Toepasbaar op: Windows 2000 server alle edities, Windows 2003 server alle edities, Windows 2008 alle edities, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Hoe: Open een (administrator/elevated) command prompt, voor de ouderen, een DOS box.

 

Type DIR | CLIP om bijvoorbeeld een directory listing te doen rechtstreeks naar het klembord. 

Type DATE /t | CLIP om bijvoorbeeld de dag en datum naar het klembord te sturen.

Type TIME | CLIP om bijvoorbeeld de tijd naar het klembord te sturen.

 

Vanuit een bestand kan het ook.

 

CLIP < bestand.txt  om een kopie van de tekst uit bestand.txt naar het klembord te sturen.

 

Let Op: Iedere keer dat het CLIP commando wordt gebruikt wordt het klembord voorafgaand daaraan volledig gewist. Gegevens die eerder naar het klembord zijn gezonden verdwijnen daarmee. Veelal zal daarom de laatste optie, vanuit een bestand naar klembord worden gebruikt. 

Printscreen: Niet aanwezig.

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

 

 

Wednesday the 23rd, June 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign