Windows 7 Logo from www.Oostdam.info

Windows 7 is naar mijn mening een prachtig product van Microsoft. Stabiel, veilig en goed in het gebruik ervan. Voor het snel laden, schrijven en lezen van bestanden is het altijd het beste dat deze direct achter elkaar op de harde schijf staan. Op die manier kan de data door de leeskoppen in één keer gelezen worden, en hoeft de data niet van verschillende plekken op een harde schijf "afgehaald" te worden. Lezen en schrijven op een harde schijf is namelijk het langzaamste onderdeel van computer. Dit proces van data pakketjes achter elkaar zetten noemen we defragmentatie. Regelmatig defragmentatie is dus gewoon noodzakelijk voor een computersysteem. In dit artikel wil ik de defragmentatie van de harde schijven toelichten en aangeven hoe dat via een scherm, alsmede via een command regel kan worden gebruikt.


Defragmenteren via de menu schermen:

Via de normale schermen zijn er  2 manieren om defragmentatie te starten of in te stellen.

 1. Schijfdefragmentatie on Oostdam.InfoKlik achtereenvolgens op de knoppen: Start / Alle programma's / Bureau-accessoires / Systeemwerkset / Schijfdefragmentatie. Hier kun je bovenaan een schema instellen, zodat de defragmentatie op de achtergrond loopt, op de aangegeven tijden. Zelfs de schijven kun je selecteren, hoewel aan te raden is deze altijd allemaal te doen. Nadeel van deze optie is wel dat de starttijden alleen per heel uur in te stellen zijn. ( zie schermvoorbeeld hiernaast )

 2. Bij het aanklikken van de Startknop kun je ook direct het woord "Defrag" intypen met een "Enter" er achter aan. (in plaats van het zoekveld boven de Start-knop kun je ook de Windows-toets (vlaggetje) of Windows-toets+R gebruiken) Het zelfde venster wordt dan gestart als hierboven. In enkele versie van Windows 7 zie je het commando ook staan met de tekst "Schijf defragmentatie", of in de vorm van een service, maar allemaal komen ze met hetzelfde scherm zoals bij punt 1 al aangegeven. 


   

 

Defragmenteren via de command prompt:

Defragmenteren van alle harde schijven kan ook via een command regel. Hiervoor open je als Administrator een zogenaamde "Elevated" dos prompt. "Als Administrator uitvoeren" via de rechtermuisknop op een "CMD" snelkoppeling werkt natuurlijk ook. De oude vertrouwde DOS-box komt op het scherm. Hierin kun je direct het volgende veel gebruikte commando intypen: defrag /c /h /u /r   Het commando doet min of meer hetzelfde als via de schermen, je bent er alleen iets flexibeler mee. Zo kun je er een (uitgestelde) taak na opstarten van maken, of zelfs precies op de door jou gewenste tijden laten werken via bijvoorbeeld de taakplanner. Ook voor beheerders heeft dit de voorkeur. Mappen worden niet onnodig belast indien niet noodzakelijk en e.e.a. is gewoon veel beter aan te sturen, zelfs via scripting. De volgende opties zijn voor deze command regel beschikbaar:

 • /A  -  Analyse uitvoeren op de opgegeven schijfvolumes
 • /C  -  De bewerking uitvoeren op alle aanwezige schijfruimtes
 • /E  -  Defragmenteren van alle schijruimtes behalve de opgegeven
 • /H  -  Defragmenteren met een normale prioriteit.
  ( standaard is dit een lage prioriteit, duurt dan langer )
 • /e  -  Defragmenteren van alle schijfruimtes gelijktijdig, op de achtergrond
 • /T  -  Een bewerking op het scherm volgen die al gestart is.
 • /U  -  De voortgang van de defragmentatie volgen op het scherm
 • /V  -  Uitgebreide gegevens weergeven/afdrukken, inclusief de defragmentatie statistieken.
  ( dus ook naar een bestand weg te schrijven! Voorbeeld: Defrag D: /U /V > D:\defragd.txt )
 • /X  -  Consolidatie van de beschikbare ruimte uitvoeren op de opgegeven schijfruimtes

De uitkomst van de command regel: Defrag D: /U /V  ziet er deels uit als onderstaand:
Microsoft Disk Defragmenter Copyright (c) 2007 Microsoft Corp.
Invoking defragmentation on (D:)...
Analysis:  1% complete...
Analysis:  100% complete. 
Pre-Defragmentation Report:
Volume Information:
Volume size                 = 200,43 GB
Cluster size                  = 4 KB
Used space                  = 162,36 GB
Free space                   = 38,06 GB
Fragmentation:
Total fragmented space      = 0%
Average fragments per file  = 1,01
Movable files and folders   = 11011
Unmovable files and folders = 12
Files:
Fragmented files            = 5
Total file fragments        = 10
Folders:
Total folders               = 1203
Fragmented folders          = 0
Total folder fragments      = 0
Free space:
Free space count            = 30
Average free space size     = 1,26 GB
Largest free space size     = 29,07 GB
Master File Table (MFT):
MFT size                    = 10,75 MB
MFT record count            = 11007
MFT usage                   = 100%
Total MFT fragments         = 2

 

Bovenstaande is maar een deel van de output. Na afloop van de defrag worden ook daar de gegevens van weergegeven zodat je ook het resultaat van je acties kunt zien of over langertijd meten. Het volledig bestand kun je direct bekijken via deze link op mijn msn pagina. In de engelse taal, maar ik werk dan ook op 2 pc's tegelijk, vandaar. De strekking zal wel duidelijk zijn.

 


Weet je precies welke data er veel gebruikt wordt? Wellicht staat dat zelfs in een aparte map? Dan is het volgende commando waarschijnlijk zeer geschikt voor je: defrag D:\testdata  /A /H /U

 


Let Op:  Behalve voor de letter E optie maakt het voor de command regel niet uit of de optie in hoofdletters of kleine letters staat. Veel plezier ermee!


 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben OostdamBen Oostdam has been working with Windows systems since 1993. Worked for several companies as a system administrator, and is currently a Senior Support Engineer for Qurius Customer Care in the Netherlands, specialized in System Center Solutions.

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Deze artikelen zijn mijn persoonlijke mening, of van mede auteurs, en hoeven niet noodzakelijkerwijs de mening van mijn werkgever te zijn. 
Friday the 7th, May 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign