Windows 7 logo Oostdam.info Ben OostdamWindows 7 heeft standaard de beschikking over een tool die normaal alleen op de server versies van Windows 2000 en Windows 2003 beschikbaar was als extra. Voor de besturingssystemen aan de client kant, was er altijd al de "copy" opdracht, niet lang daarna gevolgd door de "xcopy" opdracht. Nou was deze commandline al in de Vista versies beschikbaar, maar vanaf Windows 7 is hier nu echter mulkti-channel functie opdracht van "Robocopy" bij gekomen. Erg handig en gemakkelijk in het gebruik, geschikt voor het gebruik in scripts, geplande taken en interne kopieer opdrachten. Onderstaand vindt je de opties en een uitleg over het gebruik hiervan.


De officiele opbouw van deze commando tool is:

ROBOCOPY waarvandaan waarnaartoe [bestand [bestand]...] [opties]
waarvandaan is bijvoorbeeld C:\system of UNC pad \\servernaam\sharenaam\pathnaam\
waarnaartoe  is bijvoorbeeld C:\system of UNC pad \\servernaam\sharenaam\pathnaam\
in bestand kunnen wildcards ("*") gebruikt worden. Standaard is dit "*.*" ( alles dus )


De volgende opties zijn allemaal mogelijk:

Kopieer opties:
  
/S             kopieert submappen mee, behalve degene die leeg zijn
/E             kopieert submappen mee, inclusief degene die leeg zijn
/LEV:n       kopieert alleen de top "n" submappen van een boomstructuur en neemt "diepere" mappen in de structuur niet mee

/Z              kopieert bestanden in herstart modus
/B              kopieert bestanden in backup modus
/ZB            kopieert bestanden in herstart modus, lukt dit niet wordt backup modus gebruikt
/EFSRAW    kopieert alle versleutelde bestanden naar EFS RAW modus

/COPY:copyflag[s] Hiermee kan worden opgegeven wat er allemaal van een bestand wordt mee gekopieerd. Standaard is dit /COPY:DAT 
De overige mogelijke opties zijn: D=Data, A=Attributes, T=Tijdstempels, S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=aUditing info).

/DCOPY:T   kopieert ook de directory (mappen) tijdstempels

/SEC           kopieert de beveiliging mee, is hetzelfde als de opdracht /COPY:DATS
/COPYALL   kopieert alle informatie mee, is hetzelfde als de opdracht /COPY:DATSOU
/NOCOPY    kopieert geen bestandinformatie mee, kan handig zijn in combinatie met de /PURGE opdracht

/SECFIX      bevriest de beveiligingsinformatie op alle bestanden, zelfs op degene die overgeslagen worden
/TIMFIX      bevriest alle tijdstempels op alle bestanden, zelfs degene die overgeslagen worden

/PURGE      verwijderd doelbestanden en/of mappen die niet meer op de orginele/oorspronkelijke locatie staan
/MIR          spiegeld (mirror) een mappenstructuur naar het doel, zelfde als /E samen met /PURGE

/MOV         verplaatst de bestanden, het orgineel wordt verwijderd nadat het gekopieerd is
/MOVE       verplaatst bestanden en (sub)mappen, het orgineel wordt verwijderd nadat het gekopieerd is

/A+:[RASHCNET] voegt het opgegeven atribute extra toe aan het gekopieerde bestand
                         (erg handig bij bijvoorbeeld incremental backups van nieuwe bestanden)
/A-:[RASHCNET]  verwijdert het opgegeven attribute van het gekopieerde bestand

/CREATE     maakt alleen de mappenboom aan met geen enkel bestand erin
/FAT           maakt doelbestanden aan met FAT 8.3 naamgeving (NAAM12~~.*)
/256           onderdrukt pad en/of bestandsnamen langer dan 256 karakters

/MON:n       blijft de bronbestanden monitoren, als er "n" bestanden gewijzigd zijn, wordt er opnieuw gestart
/MOT:m      blijft de bronbestanden monitoren, start vanzelf als er wijzigingen zijnna "m" minuten

/RH:hhmm-hhmm   Actieve tijd waarin nieuwe kopieeropdrachten kunnen worden gestart of uitgevoerd
                          (erg handig om buiten normale kantoren te blijven)
/PF             kijkt naar de mogelijke kopieertijd per bestand, niet naar de commandline opdracht
/IPG:n         staat voor:Inter-Packet Gap (in miliseconden), kopieert alleen bij vrije ruimte op de lijn,
                  om zo bij trage lijnen, volledig vastslaan van de (langzame) lijn te voorkomen
/SL              kopieert symbolische linken naar het doel
/MT[:n]        deze optie is nieuw voor Windows 7! Standaard worden er 8 "lijntjes" gebruikt bij het kopiëren, "n" moet minimaal 1 zijn en maximaal 128, deze optie kan niet worden gebruikt in combinatie met de opties /IPG of /EFSRAW, indien de /LOG optie wordt gebruikt zal het kopiëren, sneller en beter gaan.


Bestands opties:  
/A                       kopieert alleen bestanden die het Archive attribute aan hebben staan
/M                       kopieert alleen bestanden die het Archive attribute aan hebben staan en reset deze hierna
/IA:[RASHCNETO]  kopieert alleen bestanden met het opgegeven attribute
/XA:[RASHCNETO] kopieert alles behalve de bestanden met het opgegeven attribute

/XF bestand [bestand]   kopieert geen bestanden die voldoen aan de naam/map(pen) inclusief het gebruik van wildcards
/XD map [map]             kopieert geen map(pen) die voldoen aan de opgegeven namen/paden

/XC          kopieert geen gewijzigde bestanden
/XN          kopieert geen nieuwere bestanden
/XO          kopieert geen oudere bestanden
/XX           kopieert geen extra bestanden of mappen
/XL           kopieert geen enkele/losse bestanden of mappen
/IS            kopieert wel dezelfde bestanden
/IT            kopieert wel bewerkte bestanden

/MAX:n      kopieert geen bestanden groter dan "n" bytes
/MIN:n       kopieert geen bestanden kleiner dan "n" bytes

/MAXAGE:n kopieert geen bestanden die ouder zijn dan "n" dagen of een bepaalde datum
/MINAGE:n  kopieert geen bestanden die jonger zijn dan "n"dagen of een bepaalde datum
/MAXLAD:n  kopieert geen bestanden die niet gebruikt zijn sinds..... "n" dagen 
/MINLAD:n   kopieert geen bestanden die gebruikt zijn sinds "n" dagen
                 (Indien n < 1900 dan is n = n dagen, anders is  n = YYYYMMDD datumformaat)

/XJ            neemt geen Junction punten mee tijden het kopiëren (standaard is dit wel)
/FFT          gaat uit van bestanden in FAT formaat
/DST         compenseert tijdverschillen van 1 uur
/XJD          neemt geen Junction punten voor mappen mee
/XJF          neemt geen Junction punten voor bestanden mee


Herhaal opties:
  
/R:n     aantal pogingen opnieuw een bestand te kopiëren indien dit is mislukt, standaard is dit 1 miljoen
/W:n    aantal seconden wachttijd totdat opnieuw een poging wordt gedaan het bestand te kopiëren, standaard is dit 30 seconden
/REG    bewaard de waardes van de /R:n en de /W:n in het register als nieuwe standaard instelling
/TBD    wacht totdat er sharenamen worden opgegeven (retry error 67)


Log opties:
  
/L         geeft alleen de lijst van bestanden, kopieert, verwijderd of wijzigd niets
/X         geeft alle extra bestanden weer, niet alleen de geselecteerde
/V         geeft alle overgeslagen bestanden in de log
/TS       neemt tijdstempel van het bestand op in de log
/FP       geeft hele padnaam van de bestanden weer in de logs
/BYTES geeft grootte weer als bytes

/NS      neemt geen bestandgroottes op in de log
/NC      neemt geen Classes op in de log van bestanden
/NFL     neemt geen bestandsnamen op in de log
/NDL     neemt geen (sub)mappen namen op in de log

/NP       onderdrukt het voortgangspercentage
/ETA     geeft de verwachtte doorlooptijd van de kopieerslag aan

/LOG:bestand    stuurt het resultaat naar het opgegeven logbestand en overschrijf die eventueel
/LOG+:bestand  plakt het resultaat aan het einde van het opgegeven bestaande logbestand erbij

/UNILOG:bestand   stuurt het resultaat naar het opgegeven logbestand in UNICODE formaat en overschrijft die
/UNILOG+:bestand plakt het resultaat aan het einde van het opgegeven bestaande logbestand in UNICODE formaat
/UNICODE             stuurt de resltaten naar het scherm in UNICODE formaat
/TEE      stuurt de resultaten zowel naar het scherm als naar een logbestand
/NJH      onderdrukt de weergave zodanig dat er geen job kolomnamen bovenin worden weergegeven
/NJS      onderdrukt de weergave van de totalisering aan het einde van een job

Job / Run opties:  
/JOB:jobnaam       gebruik de instellingen van de job die in de bestandsnaam genoemd wordt
/SAVE:jobnaam     bewaar deze instellingen naar de opgegeven naam
/QUIT                  stop na uitvoering van deze job ( zodat je de opgegeven instellingen kunt bekijken 
/NOSD                 er wordt bewust geen bronmap opgegeven ( ja dat kan dus, start vanaf de plek waar je bent )
/NODD                 er wordt bewust geen doelmap opgegeven ( bij uitvoering remote vanaf een lege schijf )
/IF                       kopieer specifieke bestanden die voldoen aan....

 

Tip1: Een attribute is een bestandseigenschap die veelal wordt weergeven in de (map)verkenner achter de bestandsnaam en die verschillende statussen van een bestand aan kan geven. Voorbeelden daarvan zijn, alleen lezen, klaar voor backup enz.

Tip2: Er zijn op internet meerdere grafische tools te vinden die deze commando's een stuk makkelijker uitvoerbaar maken. Zoek maar eens op Robocopy GUI. De meeste zijn echter geschreven en gemaakt voor server versies van Robocopy en bevatten (nog niet) het gebruik van de /MT optie. Let daarop als je die specifiek wilt gaan gebruiken.


Let Op:
Het is met deze opties heel goed mogelijk bestanden ongemerkt te verwijderen en/of verkeerd te kopiëren. Voor altijd een test uit op een deel van alle te kopiëren bestanden om te kijken of alles werkelijk zo gekopieert wordt als gewenst is.


Printscreen:
Niet aanwezig.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben OostdamBen Oostdam has been working with Windows systems since 1993. Started shortly with Windows NT 4, worked for several companies as a system administrator, and is currently a Senior Support Engineer for Qurius Customer Care in the Netherlands.

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Deze artikelen zijn mijn persoonlijke mening, of van mede auteurs, en hoeven niet noodzakelijkerwijs de mening van mijn werkgever te zijn.
 

Wednesday the 23rd, June 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign