Toepasbaar op: Alle oudere Windows versies, zie daarvoor het eerste gedeelte van de tekst hieronder. Verder Windows 2000 server alle edities, Windows 2000, en Windows XP. Ook op Server 2003 en Server 2008 alle versies, maar dat is niet langer meer "recommanded" by Microsoft, hoewel het wel werkt natuurlijk,...  Op Windows Vista en Windows 7 werkt dit natuurlijk nog wel, zelfs met een extra optie....

Hoe: Open een (administrator/elevated) command prompt, voor de ouderen, een DOS box.

 

De juiste schrijf/typewijze in Microsoft Windows 95, 98, and ME versies.

Toon een lijst van de bestanden en/of submappen in een directory (map).
Alle opdrachten tussen de blokhaken in zijn optioneel en kunnen naar behoeven worden gebruikt.

DIR [Schijfletter:][pad][bestandsnaam] [/P] [/W] [/A[[:]attribute]] [/O[[:]sortering]] [/S] [/B] [/L] [/V]

[Schijfletter:][pad][bestandsnaam]Geeft de Schijfletter aan, een directory ofwel een map, en/of bestandsna(a)m(en) die getoont moeten worden. (Dit kan ook alleen een extentie zijn en het gebruik van "wildcards" als bijvoorbeeld "*" is toegestaan.)
/PPauzeerd na elk vol scherm.
/WToont alle beschikbare bestands informatie zonder toevoegingen als datum, tijd, grootte enz.
/A attributes kunnen zijn:
D Directories ofwel mappen 
R Read-only files / alleen de "Alleen lezen" bestanden
H Hidden files / Verborgen bestanden
A Bestanden gereed voor Archivering ( backup )
S Systeem bestandens
- Bij gebruik van een "Min" teken worden juist de opgegeven attibutes NIET weergegeven.
/OToon bestanden in gesorteerde volgorde, De volgorde wordt bepaald door de volgende opties:
N op naam alfabetisch
S op bestandsgrootte (kleinste bestand eerst)
E op extensie alfabetisch
D op dag en tijd (oudste bestand eerst)
G geeft onderliggende (sub)mappen eerst weer
- Bij gebruik van een "Min" teken wordt  de standaard sortering omgedraaid
A op laatste gebruiksdatum (oudste bestand eerst)
/SToont bestanden van een specifieke map en alle onderliggende supmappen.
/BGeeft de bestanden weer zonder mapinformatie of totalisering.
/LToont alle bestanden in kleine letters.
/VUitvoerige bestandenlijst.

Variabelen kunnen vooraf ingesteld zijn in het DIRCMD commando. Dit kan overschreven worden door een minteken ("-") voorafgaand aan elke optie. Een voorbeeld hiervan is: dir /-P.

----------------------------------------------------------------------------------

 

De juiste schrijf/typewijze in Microsoft Windows 2000, XP, Vista en Windows 7 versies.

Toont een lijst van bestanden en/of submappen in een directory(map).

DIR [Schijfletter:][pad][bestandsnaam] [/A[[:]attribute]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]sorteervolgorde]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]tijdmarkering]] [/W] [/X] [/4]

[Schijfletter:][pad][bestandsnaam]Geeft de Schijfletter aan, een directory ofwel een map, en/of bestandsna(a)m(en) die getoont moeten worden. (Dit kan ook alleen een extentie zijn en het gebruik van "wildcards" als bijvoorbeeld "*" is toegestaan.)
/ A
attributes kunnen zijn:
D Directories ofwel mappen 
R Read-only files / alleen de "Alleen lezen" bestanden
H Hidden files / Verborgen bestanden
I alleen bestanden waarvan de inhoud niet niet ge-indexeerd is ( speciaal voor Windows 7 )
L alleen bestanden weergeven waarvan een herstelpunt is ( speciaal voor Windows 7 )

A Bestanden gereed voor Archivering ( backup )
S Systeem bestandens
- Bij gebruik van een "Min" teken worden juist de opgegeven attibutes NIET weergegeven.
/BGeeft de bestanden weer zonder mapinformatie of totalisering.
/CGeeft het standaard 1000 tal teken weer in de grootte gebruik de "-" optie op dit weg te laten.
/DUitgebreidde weergave maar gesorteerd per kolom.
/LToont alle bestanden in kleine letters.
/NNieuwe lijstweergave waarbij de bestandsnamen uiterst recht staan.
/OGeeft bestanden in een op te geven sorteringsvolgorde weer.
sorteringsvolgorde wordt bepaald door:
Toon bestanden in gesorteerde volgorde, De volgorde wordt bepaald door de volgende opties:
A op laatste gebruiksdatum (oudste bestandsnaam eerst) ( niet meer aanwezig in Windows 7, zie de /T optie )
N op naam alfabetisch
S op bestandsgrootte (kleinste bestand eerst)
E op extensie alfabetisch
D op dag en tijd (oudste bestand eerst)
G geeft onderliggende (sub)mappen eerst weer
- Bij gebruik van een "Min" teken wordt  de standaard sortering omgedraaid
/PPauzeerd na elk vol scherm.
/QToont de eigenaar van de bestandsnaam.
/SToont bestanden van een specifieke map en alle onderliggende supmappen.
/TBepaalt welk tijd veld gebruikt wordt voor de sortering. (onderstaand de opties)
tijd veld opties zijn:C  Aanmaakdatum
A  Laatst geopend
W Laatst weggeschreven
/WToont alle beschikbare bestands informatie zonder toevoegingen als datum, tijd, grootte enz.
/XDit geeft de verkorte naam weer van een bestand dat niet is gemaakt voor de 8.3 bestandsnaam weergave. Dit is dezelfde weergave als de /N optie, maar dan met de verkorte naam in de één na laatste kolom. Indien geen korte naam aanwezig is worden er spaties weergegeven.
/4Toont de jaartallen van datum velden in 4 cijfers weergave

Nieuw ( en speciaal ) in Windows 7 is wel dat de /R gebruikt kan worden. Dit geeft een eventueel aanwezig streaming pad weer.  Voorbeelden:

dir
Toont alle bestanden en supmappen van de map waar je het commando uit start.

dir *.com
Bovenstaande commando geeft alle bestanden weer met de extensie .com. Er kunnen verschillende vormen van wildcards ("*") worden gebruikt. Denk hierbij aan *aan.com; *aan.*; *aan*.* en dat soort combinatie. Een sterretje kan meerdere letters/cijfers bevatten, de wildcard voor één enkel teken is het vraagteken ("?").

dir /ad
Toont alleen de supmappen onderliggend aan de huidige map.

dir /s
Toont de bestanden van de map waar je in staat, alsmede alle onderliggende mappen. Als je bijvoorbeeld in de root map van C staat "C:\>" en dit commando geeft, krijg je dus alle bestanden van de C schijf te zien.

dir /p
Indien er veel bestanden staan in een map, kan deze optie worden gebruikt om de informatie per beeldscherm weergave te pauzeren.

dir /w
Indien er geen informatie over datums of tijd gewenst is, wordt dit in deze weergave weg gelaten en de bestandsnamen horizontaal over het beeld verdeeld, zodat er gewoon meer bestandsnamen op een scherm kunnen dus. Probeer maar eens.

dir /s /w /p
Toont alle bestanden in de huidige map en alle onderliggende mappen, in het compacte formaat en (beeldscherm)pagina met een pauze.

dir /on
Toont de bestanden in alfabetische volgorde van de bestandsnamen.

dir /o-n
Toont alle bestanden in omgekeerde alfabetische volgorde.

dir \ /s |find "i" |more
Een bijzonder en niet gedocumenteerd commando om alle mappen op de schijf te tonen, per beeldschermpagina, met pauze, en geeft het aantal bestanden weer in elke map, alsmede de ruimte die ze innemen.

dir > Testdir.txt
Toont de uitkomst van een listing niet, maar maakt in plaats hiervan wel bestand aan met de naam Testdir.txt zodat dit voor andere doeleinden (verder) gebruikt kan worden.

 

Let Op: Geen bijzonderheden voor dit commando. Het "listen"of opvragen van bestandenlijsten zal vrijwel nooit foutmeldingen opleveren en kan niet veel kwaad.

Printscreen: Niet aanwezig.

 

 

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

 

 

Wednesday the 23rd, June 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign