Toepasbaar op: Windows 2000 server alle edities, Windows 2003 server alle edities, Windows 2008 alle edities, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Hoe: Open een (administrator/elevated) command prompt, voor de ouderen, een DOS box.

 

Even terug naar de basis. Elk bestandstype heeft een bepaalde associatie met acties of handelingen die dat bestand kan uitvoeren. Dit noemen we het file type. De software die de specifieke handelingen kan uitvoeren van een file type, noemen we "associated" met dat bestandstype. De extensie van een bestand is hierbij de hoofdrolspeler en zegt tegen de computer dus eigenlijk wat er met het bestand gedaan moet worden, of welke software/acties er gedaan moeten worden. Al deze informatie staat in het register en kan daar ook bewerkt worden via verschillende manieren. Bekend, en het meest gebruikt is de optie in de Verkenner/Explorer, maar in dit artikel leggen we de command opties uit. Bijvoorbeeld in een volledig dicht gezette Terminal Server, Citrix of laptop omgevingen kan dit namelijk toch wel eens handig zijn.

 

De correcte spelling van deze functie = assoc [.ext[=[fileType]]]

Indien in de command prompt alleen assoc wordt ingegeven krijg je een lijst van alle bestaande associaties en file extensies.

Aangezien deze lijst best lang kan zijn, kun je die naar een bestand zetten via assoc > lijst.txt of het commando assoc | more gebruiken. ( per pagina weergave )

Weet je de extensie al? Dan kun je dit commando ook direct gebruiken door assoc .txt te typen.

Gebruik het command assoc .xxx=  ( xxx is de extensie hier ) om de associatie met het filetype te verwijderen.

Om bijvoorbeeld een log bestand aan het kladblok te koppelen gebruik je het commando assoc .log=txtfile . Mogelijkheden genoeg dus.

Denk eraan dat bijvoorbeeld een Excel 2007 bestand zowel de extensies .xls als .xlsx of .xlsb kan hebben. Meerdere associaties zijn mogelijk.

Leuk aan deze opdracht is wel dat je ook je eigen extensies kunt maken..... en ze kunt laten openen met het programma van je keuze, zelfs als,....

 

Maar goed, de volgende optie moet ook direct besproken worden dan, namelijk het gebruik van het "ftype" commando.

 

Aan het fyletype zoals je dat ook in de verkenner terug kunt vinden hangt standaard de opdracht "Open" voor het geselecteerde programma. Er zijn wel wat variaties, maar de meest gebruikte is gewoon openen. Dit is belangrijk want de "Open" opdracht bevat het complete pad ( C:\....\....\...exe ) naar het software stukje dat de opdracht uit moet gaan voeren, met alle parameters die daarbij horen.

 

De correcte spelling van deze functie is dan ook officieel: ftype [fileType[=openCommandString]]]

Indien in een command prompt de opdracht ftype wordt gegeven worden alle filetypen weergegeven.

Zoals hierboven beschreven staat zijn deze voor archief redenen enz. ook naar een bestand te zetten, of pagina voor pagina te zien via het | more commando.

Via het intypen van bijvoorbeeld ftype txtfile zie je dan ook precies staan waar het type naar toe wijst, namelijk naar %systemroot%\system32\notepad.exe %1. Achteraan staat dus %1. Hierin komt de exacte naam te staan van het bestand dat uitgevoerd moet gaan worden tijdens het openen. Even opletten bij het gebruik van aparte en afwijkende bestanden. Komt er een spatie in de opdracht voor, dan dienen de "quotes" gebruikt te worden. Een voorbeeld hiervan is: ftype txtfile="E:\Program Files\....\.....\Notepad.exe"

Vaak zal het makkelijker zijn het filetype te wijzigen via de "Opties" van de Windows Verkenner, maar het gebruik van deze commando's kan toch vooral erg makkelijk zijn bij het gebruik van de wat grotere batch bestanden.

 

Let Op: Het hernoemen van bestandstypen en de associatie ervan kan er toe leiden dat programma's niet meer goed werken en/of niet willen starten. Ga hier niet mee experimenteren zonder enige ervaring en zorg altijd voor een goede backup voordat grotere dingen, registers enz. worden gewijzigd.

Printscreen: Niet aanwezig.

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

 

 

Friday the 16th, April 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign