Toepasbaar op: Windows 2000 server alle edities, Windows 2003 server alle edities, Windows 2008 alle edities, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Hoe: Open een (administrator/elevated) command prompt, voor de ouderen, een DOS box.

Om een service te starten, type:   net start service
Om een service te stoppen, type:  net stop service
Om een service te pauzeren, type: net pause service
Om een service te hervatten, type: net continue service

service is de exacte naam van de betreffende service, komen er spaties in voor,....  dan "service" gebruiken.

Let Op: Het starten, stoppen en herstarten van services kan gevolgen hebben voor andere services die van de betrffende service afhankelijk zijn. Herstarten van een service wil niet zeggen dat afhankelijke services ook herstart worden. 

Printscreen: Niet aanwezig.

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

 

 

Friday the 16th, April 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign