Office 2010 Word logo
Word 2010 Beschermde Weergave ( Protected View ) aanpassen.
 

Onderstaande artikel wil meer inzicht geven in enkele nieuwe opties die sinds uit uitkomen van Word 2010 beschikbaar zijn en die makkelijker werken mogelijk maken. Hieronder de nieuwe mogelijkheden tot het openen in beschermde weergave en de mogelijkheden van het blokkeren van het bewaren van bestanden in oude bestandsformaten. 


 

Iedereen kan automatisch een bestand openen van een vorige versie van een programma. We vinden het allemaal heel normaal. Maar al te vaak wordt er ook gewoon op de "Bewaar" button geklikt, waardoor een bewerkt bestand, in een oude versie van bijvoorbeeld Word weer bewaard wordt. Dat schiet niet echt op, zeker niet als uitwisselbaarheid, bijvoorbeeld binnen een organisatie, geen punt meer is. Immers, iedereen gebruikt hetzelfde pakket, bijvoorbeeld Office 2010, dus waarom dan oudere opslagmethodieken kiezen? In Office 2010 is een extra beveiliging opgenomen, namelijk bestanden die bijvoorbeeld per e-mail binnen komen, of via internet gedownload zijn, worden alleen nog maar in "Beschermde Weergave" geopend. Hierbij worden alle eventueel aanwezige macro's, die virussen of code kan bevatten, uitgezet. Dit kan veel moeilijkheden voorkomen, maar kan ook als lastig worden ervaren door de gebruik(st)ers. Die moeten immers een extra klik geven, of om toestemming vragenom een gedownload bestand te kunnen bewerken. Gelukkig zijn hier ook weer instellingen voor. Zijn die niet door U aan te passen? Dan heeft de beheerder ze uitgezet of centraal een beleid ingeregeld die voorkomt dat dit aangepast kan worden. Voor de meeste (thuis)gebruik(st)ers zal onderstaande wel voldoende zijn om er een goede (midden) weg in te vinden.


Hoe doe je dit dan?
Klik in de bekende blauwe Bestand Tab aan de linker bovenkant. De één na onderste in de linkerbalk is het "opties" scherm, klik die aan. Vervolgens klik je op "Vertrouwenscentrum" helemaal onderaan. Rechts onderin staat nu een knop "Instellingen voor Vertrouwenscentrum..." klik die aan. De 7e optie van bovenaf is de "Beschermde Weergave". Deze staan allemaal standaard aan, en dit willen we eigenlijk ook zo laten. Alleen als je heel zeker van de veiligheid van je omgeving bent, zou je kunnen overwegen om de onderste 2 opties uit te zetten, nogmaals dit is niet aan te raden. Achter de regel staat een blauwe informatie(i) punt. Je kunt hier met je muis overheen gaan om te zien welke bestanden er normaal zouden worden geopend als je het vinkje uitzet.

De één na onderste optie zijn de "Bestandsblokkeringen". Deze zijn erg goed en nieuw in Word 2010. Hiermee kun je inregelen dat bepaalde bestandstypen, niet, in beschermde weergave, of direct geopend en bewerkt kunnen worden. Vooral beheerders die over willen gaan naar een hogere bestandsversie zullen hier erg blij zijn. Ook kun je uitzetten dat bestanden in een bepaald formaat bewaard gaan worden. Erg handig, zeker als je meer wilt gaan standaardiseren. Aanzetten en binnen één jaar ben je gereed. Zie ook de tip onderaan dit artikel voor bulk conversie van bestanden. De 2e & 3e optie van boven zijn de "Vertrouwde Locaties"en de "Vertrouwde documenten". Hiermee kun je Netwerk locaties vooraf vrijgeven, zodat daar geen problemen mee ontstaan. Door beheerders zullen deze opties meestal voor gebruikers worden uitgezet, maar voor privé of in een kleiner netwerk zijn deze opties erg handig.

 


Let Op: Zeker bij het downloaden van bestanden van internet is het raadzaam de Beschermde Weergave aan te laten staan. De beveiligingen zijn in de hele Office 2010 Suite allemaal redelijk goed ingesteld, zodat het over het algemeen veiliger wordt. Die paar keer extra klikken moet dan net een extra attentie seintje zijn, om je te realiseren dat een bestand zeker van een vertrouwde partij af komt.


Tip: Er is een goede tool van Microsoft
die je eens moet bekijken als je bulk conversie wilt gaan doen. Hiervoor zijn ook commerciële tools beschikbaar. Die werken makkelijk en snel

 

Printscreen: Niet aanwezig.

 

Disclaimer: Er is geen enkele garantie voor het gebruik van de bovenstaande informatie. Het publiceren/uitvoeren van deze tekst is geen enkele garantie en dient altijd vooraf goed bekeken te worden. Het volledige risico van het gebruik van deze tekst is voor de lezer(es)/gebruik(st)er. Schade veroorzaakt door acties naar aanleiding van dit artikel, of claims in elke vorm, kunnen dan ook niet behandeld worden. De webmaster van deze site waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van deze webpagina's. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 

 

 

 

Friday the 16th, April 2021. All rights reserved.. // Oostdam WebDesign